فاصله سایت های پرورش میگو
استان بوشهر تا کارخانه لیان

بوشهر فاصله به کیلومتر
بویرات 212
بندر ریگ 135
حله 106
رودشور شمالی و جنوبی 102
شیف غربی و شرقی 64
دلوار 1 و2 32
مند 103
بندر دیر 149

فاصله سایت های پرورش میگو
استان هرمزگان تا کارخانه لیان

هرمزگان فاصله به کیلومتر
بندر مقام 340
بندر چارک 435
بندر لنگه 539
سایه خوش 555
جزیره هنگام 640
بندر کلاهی 805
سیریک 862
کزی 919
بندرجاسک 494
تیاب شمالی و جنوبی 797

فاصله سایت های پرورش میگو
استان خوزستان تا کارخانه لیان

خوزستان فاصله به کیلومتر
چوبیده 494
هندیجان 270

فاصله سایت های پرورش میگو
استان سیستان و بلوچستان تا کارخانه لیان

سیستان و بلوچستان فاصله به کیلومتر
مکران 1240
گواتر 1440