واحد کنترل کیفیت وآزمایشگاه

پس از تهیه ی مواد اولیه و گذراندن آزمایشات مورد نیاز، مواد اولیه به میزان لازم طبق فرمولاسیونی که با توجه به نیازهای تغذیه ای دام، طیور و آبزیان تنظیم گردیده وارد چرخه تولید می شود. سپس خوراک تولید شده توسط پرسنل مجرب آزمایشگاههای کنترل کیفیت شرکت، آنالیز می شود و پس از گواهی تایید از طرف آزمایشگاه مجوز بسته بندی و عرضه به بازار مصرف را می گیرد.