آشنایی با تکثیر و پرورش میگو
1401-10-18
ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو
1401-10-18

نکات مورد توجه برای پرورش گونه وانامی

الف: در هچری و مراکز تکثیر میگو :

1-     تنها مولدین SPF بایستی از مراکز معتبر دیگر آورده شود.

2-     اجازه تکثیر بایستی به 1 یا 2 مرکز داده شود که بتوانند تحت تأثیر شرایط بهداشتی خوب با مدیریت مناسب، پست لارو تولید کنند.

3-     بایستی همواره به این نکته توجه داشته باشیم که مولدین SPF تا زمان ورود به مرکز تکثیر دارای سلامتی عاری از عوامل پاتوژن هستند اما در هر مقطعی از زمان ممکن است با بعضی عوامل بیماری‌زای محلی از قبیل Vibrio.sp یا ویروسهای دیگری آلوده شوند.

4-    بنابراین در مرکز تکثیر برای غذادهی مولدین بایستی از غذای تر نظیر خرچنگ و غیره اجتناب شود و غذای با کیفیت خوب ویژه مولدین و غذای لاروی مناسب بایستی استفاده شود.

5-    پست‌لارو بایستی با برنامه مناسب تولید شود و ذخیره‌سازی آن می تواند در ماه خرداد و تیر انجام شود (15 خرداد تا 15 تیر  زمان خوبی برای ذخیره‌سازی پست‌لارو وانامی است).

ب: در مزرعه پرور ش میگو :

1-     اگر بخواهیم در مزارع کوچک وانامی ذخیره‌سازی کنیم بایستی مزارع با مدیریت خوب و کارگران ماهر را انتخاب نمائیم.

2-     پست لارو با کیفیت خوب می‌بایست در ماه  خرداد و تیر با مراقبت مناسب در زمان حمل و نقل و آداپتاسیون ذخیره‌سازی شود.

3-    برای پیشگیری از ورود پاتوژن یا عوامل بیماری‌زا به سیستم پرورشی می‌بایست از غذای کارخانه‌ای با قیمت پائین و دارای 37-35 درصد پروتئین و بیشتر پروتئین گیاهی استفاده شود. از غذای دست ساز در مزارع بایستی اجتناب کرد.

4-    در یک مزرعه دارای شرایط و امکانات خوب از قبیل برق، پمپ، هواده و نیروی کارگری ماهر و غذای کارخانه‌ای می‌توان تا 40-30 قطعه در هر متر‌مربع ذخیره‌سازی نمود.

5-     آماده‌سازی مناسب استخر قبل از ذخیره‌سازی انجام شود.

6-     برای مدیریت بهتر کیفیت آب در مزرعه تکنسینها می‌بایستی تجهیزات ارزیابی کیفی آب از قبیل اکسیژن متر، pH متر و غیره داشته باشد.

برنامه ذخیره‌سازی برای دوره تابستان در مزارع پرورشی

برنامه ذخیره‌سازی

1

آماده‌سازی استخر

 

 

دهم اردیبهشت تا دوازدهم خرداد

30روز

2

دوره ذخیره‌سازی پست‌لارو

 

 

دهم خرداد تا بیستم تیر

40روز

3

دوره پرورش میگو

140-130روز

4

دوره برداشت

 

 

بیستم مهر تا سی‌ام آبان

40روز

 

محدودیت ها برای پرورش میگو در دوره پرورشی تابستان

1

قابلیت دسترسی به مولدین

2

مشکلات گونه های ویبریو و عفونتهای باکتریایی دیگر در مرکز تکثیر میگو باعث مشکلاتی در تبدیل مراحل لارو و پست لارو می شود.

3

قابلیت دسترسی به پست لارو با کیفیت برای مزارع پرورش میگو

4

شرایط آب و هوایی بد و رشد کند در آب و هوای مرطوب و گرم

5

درجه حرارت بالا، شوری زیاد، اکسیژن محلول کم و کیفیت آب بد با توجه به پلانکتونهای سمی

 

 برگرفته شده از گزارشات آقای ساهو B.K.SAHU)