1403-02-29

بیماری لکه سفید در میگو

تاریخچه از سال 1992 یک سندروم ویروسی در میگوهای خانواده پنائیده که آن را بیماری لکه سفید نامیدند سایر بیماری‌های میگو را تحت شعاع خود قرار […]