1403-03-12

پرورش ماهی در قفس

پرورش ماهی در قفس یکی از روش‌های متداول در پرورش ماهی می‌باشد که در سنوات اخیر با توجه به مزایای خاص خود موردتوجه اکثر کشورهای دنیا […]