1403-03-10

پودر ماهی

پودر ماهی چیست؟  پودر ماهی محصول جامد فرآوری شده‌ای است كه از آبگيری، پختن، جداسازی، خشك كردن و آسياب ماهی يا ضايعات آن به دست می‌آيد. […]
1403-03-22

اهمیت کاربرد جلبک‌های دریایی در تغذیه میگوی پرورشی

مقدمه جلبک‌های دریایی به خاطر خصوصیات منحصربه‌فردشان به‌صورت گسترده در بسیاری از جیره‌های آبزیان مورداستفاده قرار می‌گیرند. جلبک‌های دریایی به جهت دارا بودن منابع پروتئینی، معدنی […]