1403-03-22

اهمیت کاربرد جلبک‌های دریایی در تغذیه میگوی پرورشی

مقدمه جلبک‌های دریایی به خاطر خصوصیات منحصربه‌فردشان به‌صورت گسترده در بسیاری از جیره‌های آبزیان مورداستفاده قرار می‌گیرند. جلبک‌های دریایی به جهت دارا بودن منابع پروتئینی، معدنی […]
1403-03-26

ماهی آفانیوس رقیب میگو در جذب اکسیژن و غذا در استخرهای پرورش

مقدمه ماهی آفانیوس از خانواده Cyprinodontidae، در آب‌های کم‌عمق ساحلی و خور-مصب ها، از دریای مدیترانه، دریای عرب، دریای سرخ تا خلیج‌فارس گسترش دارد. شکل 1. […]
1403-03-30

مهم‌ترین فواید و خواص ماهی سی‌باس پرورشی

اهمیت ماهی سی باس در رژیم غذایی یکی از مهم‌ترین فواید و خواص ماهی سی‌باس پرورشی از لحاظ تغذیه‌ای است. ماهی باس یکی از کم چرب‌ترین […]