1403-03-26

پروبیوتیک، پربیوتیک و سین بیوتیک در خوراک آبزیان

پروبیوتیک واژه پروبیوتیک از کلمه یونانی Life Pro به معنی “برای زندگی” مشتق شده است . Gatesoupe در سال 1991 تعریف جامعی از پروبیوتیک را ارائه […]