1403-03-31
حباب گازی و بیرون‌زدگی چشم در ماهیان

بیرون زدگی چشم ماهی به‌دنبال حباب گازی

مقدمه بیماری بیرون‌زدگی چشم ماهی بیماری است که باعث برجستگی، تورم یا بیرون آمدن چشم یک ماهی می‌شود. ازنظر علمی، این بیماری به‌عنوان اگزوفتالمی شناخته می‌شود. […]