1401-10-18

ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو

مقدمه اکسیژن محلول یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی در پرورش میگو بویژه در شرایط پرورشی در ایران است. اگر اکسیژن محلول پائین باشد میگو به خوبی […]
1401-10-18

برداشت میگو و مدیریت بعد از برداشت

برداشت میگو در زمان و اندازه صحیح برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو خیلی مهم است. وقتیکه میگو به سایز مناسب بازار می‌رسد، پرورش‌دهندگان […]
1401-10-18
پرورش متراکم

سیستم های پرورش متراکم و فوق متراکم پرورش میگو

در راستای تغییر سیستم پرورش به متراکم و فوق متراکم با حداقل تعویض آب در ابتدا می‍بایست با مفهوم سیستم میکسوتروفیک به عنوان مبنای پرورش متراکم […]
1403-03-16

تنوع و تغییرات رنگ آب در استخرهای پرورشی

مقدمه شفافیت آب یکی از دغدغه‌های اصلی در آبزی‌پروری است. شفافیت آب تحت تأثیر تراکم جلبک در آب و مقدار مواد جامد غیر جلبکی (به‌عنوان‌مثال، رسوبات […]