1403-04-06
رنگ آب در استخرهای پرورش میگو

فیتوپلانکتون و سطح مواد مغذی در استخرهای پرورش میگو

مقدمه فیتوپلانکتون از جلبک‌های ریز تک‌سلولی و ارگانیسم‌های شبه گیاه دیگر در محیط دریایی و آب شیرین تشکیل‌شده است.فیتوپلانکتون‌ها با گرفتن دی‌اکسید کربن و مواد مغذی […]