1403-03-10

پودر ماهی

پودر ماهی چیست؟  پودر ماهی محصول جامد فرآوری شده‌ای است كه از آبگيری، پختن، جداسازی، خشك كردن و آسياب ماهی يا ضايعات آن به دست می‌آيد. […]