1403-03-19

سولفید هیدروژن قاتل خاموش در مزارع پرورش میگو

مقدمه سولفید هیدروژن یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2S است. این ترکیب شیمیایی یک گاز بی‌رنگ با بوی بد تخم‌مرغ گندیده است. از هوا سنگین‌تر، بسیار […]