1403-03-19

استخر نرسری میگو

عملیات نرسری ایجاد استخر نرسری میگو به دلیل بروز بیماری‌های ویروسی و باکتریایی خسارت زا، در صنعت پرورش میگو صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر گسترش بیماری‌ها […]