1403-03-22

اهمیت کاربرد جلبک‌های دریایی در تغذیه میگوی پرورشی

مقدمه جلبک‌های دریایی به خاطر خصوصیات منحصربه‌فردشان به‌صورت گسترده در بسیاری از جیره‌های آبزیان مورداستفاده قرار می‌گیرند. جلبک‌های دریایی به جهت دارا بودن منابع پروتئینی، معدنی […]
1403-03-26

تغذیه آبزیان و بررسی استفاده از افزودنی‌های خوراک در آن

باتوجه ‌به پیشرفت جوامع و افزایش تقاضای منابع پروتئینی، صنعت آبزی‌پروری در چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. برای افزایش عملکرد و بهبود سلامت ماهی […]