1403-02-26

بیماری AHPND در پرورش میگو و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن

در سال‌های اخیر یکی از بیماری‌های نوپدید در صنعت پرورش میگو، بیماری نکروز حاد کبدی یا به اختصار AHPND می­‌باشد. نامگذاری آن ناشی از ایجاد تلفات […]
1403-02-29

بیماری تورا در میگو وانامی

میگوی سفید غربی(وانامی) در مقایسه با دیگر گونه‌ها نسبت به بیماری‌ها مقاوم‌تر است، اما در مقابل بیماری ویروسی لکه سفید و تورا که موجب مرگ‌ومیر شدیدی […]
1403-02-30

سندروم و بیماری آبشش سیاه در میگو

بیماری سندروم آبشش سیاه در میگو (Black gill syndrome) بیماری سندروم آبشش سیاه در میگو بیشتر به فاکتورهای محیطی آب مربوط است. سیاه شدن آبشش به […]