1403-02-29

بیماری تورا در میگو وانامی

میگوی سفید غربی(وانامی) در مقایسه با دیگر گونه‌ها نسبت به بیماری‌ها مقاوم‌تر است، اما در مقابل بیماری ویروسی لکه سفید و تورا که موجب مرگ‌ومیر شدیدی […]