1403-03-16

ایمنی زیستی

ایمنی زیستی شامل شیوه‌ها، روش‌ها و سیاست‌هایی است که برای جلوگیری از بروز و گسترش بیماری‌های ناشی از میکروارگانیسم‌ها (از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها) […]