1403-03-06

آمونیاک در سیستم‌های آبزی پروری

آمونیاک یک ترکیب حاوی نیتروژن است که توسط آبزیان به عنوان یک محصول زائد متابولیکی تولید می­‌شود. همچنین در برخی از منابع آبی وجود دارد و […]