1401-10-15

روش های غذادهی میگو

غذادهی معمولا به صورت پخش کردن غذا در استخر انجام می شود. میگوهای کوچک اغلب برای تغذیه به کناره های استخر و در امتداد دایکها می […]
1401-10-15

مدیریت غذادهی در پرورش میگو

مدیریت غذادهی در کنار طراحی استخرها ، موقیعت مکانی مزرعه ،کیفیت آب و سلامت بچه میگوها از اهمیت بالایی در پرورش میگو برخوردار است. عوامل موثر […]
1401-10-18

آشنایی با تکثیر و پرورش میگو

مقدمه: از  فعالیت های عمده و اساسی که طی چند سال اخیر در سطح شیلات مطرح بوده است فعالیت های بخش پرورش آبزیان و به ویژه […]
1401-10-18

نکات مورد توجه برای پرورش گونه وانامی

الف: در هچری و مراکز تکثیر میگو : 1-     تنها مولدین SPF بایستی از مراکز معتبر دیگر آورده شود. 2-     اجازه تکثیر بایستی به 1 یا […]