1403-03-08

فاکتورهای اصلی آب در پرورش ماهی

کیفیت آب استخر پرورش ماهی با توجه به اجرای آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین، تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه استخر پرورش ماهی نیاز به […]
1403-03-12

پرورش ماهی در قفس

پرورش ماهی در قفس یکی از روش‌های متداول در پرورش ماهی می‌باشد که در سنوات اخیر با توجه به مزایای خاص خود موردتوجه اکثر کشورهای دنیا […]
1403-03-31
حباب گازی و بیرون‌زدگی چشم در ماهیان

بیرون زدگی چشم ماهی به‌دنبال حباب گازی

مقدمه بیماری بیرون‌زدگی چشم ماهی بیماری است که باعث برجستگی، تورم یا بیرون آمدن چشم یک ماهی می‌شود. ازنظر علمی، این بیماری به‌عنوان اگزوفتالمی شناخته می‌شود. […]