1403-02-26

بیماری AHPND در پرورش میگو و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن

در سال‌های اخیر یکی از بیماری‌های نوپدید در صنعت پرورش میگو، بیماری نکروز حاد کبدی یا به اختصار AHPND می­‌باشد. نامگذاری آن ناشی از ایجاد تلفات […]