1403-02-30

سندروم و بیماری آبشش سیاه در میگو

بیماری سندروم آبشش سیاه در میگو (Black gill syndrome) بیماری سندروم آبشش سیاه در میگو بیشتر به فاکتورهای محیطی آب مربوط است. سیاه شدن آبشش به […]
1403-02-29

بیماری لکه سفید در میگو

تاریخچه از سال 1992 یک سندروم ویروسی در میگوهای خانواده پنائیده که آن را بیماری لکه سفید نامیدند سایر بیماری‌های میگو را تحت شعاع خود قرار […]
1403-02-29

بیماری تورا در میگو وانامی

میگوی سفید غربی(وانامی) در مقایسه با دیگر گونه‌ها نسبت به بیماری‌ها مقاوم‌تر است، اما در مقابل بیماری ویروسی لکه سفید و تورا که موجب مرگ‌ومیر شدیدی […]
1403-02-27

آماده سازی گام به گام استخرهای پرورش میگو

پرورش میگو یک فرایند به هم پیوسته و حساس است که اگر تمام مراحل آن از آغاز ( آماده سازی استخر) تا پایان (برداشت محصول ) […]