1401-10-18
پرورش متراکم

سیستم های پرورش متراکم و فوق متراکم پرورش میگو

در راستای تغییر سیستم پرورش به متراکم و فوق متراکم با حداقل تعویض آب در ابتدا می‍بایست با مفهوم سیستم میکسوتروفیک به عنوان مبنای پرورش متراکم […]
1401-10-18

برداشت میگو و مدیریت بعد از برداشت

برداشت میگو در زمان و اندازه صحیح برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو خیلی مهم است. وقتیکه میگو به سایز مناسب بازار می‌رسد، پرورش‌دهندگان […]
1401-10-18

ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو

مقدمه اکسیژن محلول یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی در پرورش میگو بویژه در شرایط پرورشی در ایران است. اگر اکسیژن محلول پائین باشد میگو به خوبی […]
1401-10-18

تکثیر و پرورش میگو

 تکثیر و پرورش موفق نیازمند رعایت اصول زیر است: الف. در هچری و مراکز تکثیر میگو   مولدین SPF بایستی از مراکز تکثیر معتبر آورده شود. […]