پوست اندازی میگو
1401-10-18
ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو
1401-10-18

 تکثیر و پرورش موفق نیازمند رعایت اصول زیر است:

الف. در هچری و مراکز تکثیر میگو

 1.   مولدین SPF بایستی از مراکز تکثیر معتبر آورده شود.
 2.   اجازه تکثیر بایستی به 1 یا 2 مرکز داده شود که بتوانند تحت تأثیر شرایط بهداشتی خوب با مدیریت مناسب، پست لارو تولید کنند.
 3.  بایستی همواره به این نکته توجه داشته باشیم که مولدین SPF تا زمان ورود به مرکز تکثیر دارای سلامتی عاری از عوامل پاتوژن هستند، اما در هر مقطعی از زمان ممکن است با بعضی عوامل بیماری‌زای محلی از قبیل Vibrio.sp یا ویروس‌های دیگری آلوده شوند.
 4.  بنابراین در مرکز تکثیر برای غذادهی مولدین بایستی از غذای تر نظیر خرچنگ و غیره اجتناب شود و غذای با کیفیت خوب ویژه مولدین و غذای لاروی مناسب بایستی استفاده شود.
 5.  پست‌لارو بایستی با برنامه مناسب تولید و ذخیره‌سازی شود.

ب. در مزرعه پرورش میگو 

 1. اگر بخواهیم در مزارع کوچک وانامی پرورش دهیم بایستی مزارع با مدیریت خوب و کارگران ماهر را انتخاب نمائیم.
 2. پست لارو با کیفیت خوب می‌بایست با مراقبت مناسب در زمان حمل و نقل و آداپتاسیون در مزارع پرورش ذخیره‌سازی شود.
 3. برای پیشگیری از ورود پاتوژن یا عوامل بیماری‌زا به سیستم پرورشی می‌بایست از غذای کارخانه‌ای با قیمت پائین و دارای 37-35 درصد پروتئین و بیشتر پروتئین گیاهی استفاده شود. از غذای دست ساز در مزارع بایستی اجتناب کرد.
 4. در یک مزرعه پرورش دارای شرایط و امکانات خوب از قبیل برق، پمپ، هواده و نیروی کارگری ماهر و غذای کارخانه‌ای می‌توان تا 40-30 قطعه در هر متر‌مربع ذخیره‌سازی نمود.
 5. آماده‌سازی مناسب استخر قبل از ذخیره‌سازی انجام شود.
 6. برای مدیریت بهتر کیفیت آب در مزارع تکثیر و پرورش، تکنسین‌ها می‌بایستی تجهیزات ارزیابی کیفی آب از قبیل اکسیژن متر، pH متر و غیره داشته باشد.

 

محدودیت‌ها برای پرورش میگو در دوره پرورشی

1

قابلیت دسترسی به مولدین

2

مشکلات گونه های ویبریو و عفونت‌های باکتریایی دیگر در مرکز تکثیر میگو باعث مشکلاتی در تبدیل مراحل لارو و پست لارو می‌شود.

3

قابلیت دسترسی به پست لارو با کیفیت برای مزارع پرورش میگو

4

شرایط آب و هوایی بد و رشد کند در آب و هوای مرطوب و گرم

5

درجه حرارت بالا، شوری زیاد، اکسیژن محلول کم و کیفیت آب بد با توجه به پلانکتون‌های سمی