ضرورت هوادهی در استخرهای پرورش میگو
1401-10-18
پرورش متراکم
سیستم های پرورش متراکم و فوق متراکم پرورش میگو
1401-10-18

برداشت میگو و مدیریت بعد از برداشت

 

برنامه برداشت میگو: برداشت میگو در زمان صحیح و اندازه صحیح میگو برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو خیلی مهم است. وقتیکه میگو  به سایز مناسب بازار می‌رسد، پرورش‌دهندگان بایستی برای برداشت آماده شوند. در گونه‌های مختلف میگو محدوده های متفاوتی در اندازه میگو وجود دارد. زمانیکه میگو به اندازه مورد نظر رسید نگهداشتن بیش از حد آن در استخر اقتصادی نیست، بدلیل اینکه میگوها غذا می‌خورند اما رشد کم شده و FCR افزایش می‌یابد. همچنین شرایط اقلیمی نقش خیلی مهمی در این خصوص در ایران بازی می‌کند. در آذر‌ماه که هوا سرد می‌‌شود و به زیر درجه حرارت مناسب می‌رسد برای پرورش میگو خوب نیست. طی این دوره از درجه حرارت پائین در زمستان میگو رشد کمی دارد و احتمال مرگ و میر میگو اگر درجه حرارت هوا به 11 درجه یا کمتر از آن برسد، وجود دارد. بنابراین پرورش میگو را قطع نموده و در هفته اول آذر اقدام به برداشت نمائید. پرورش دهندگان مجبورند برداشتشان را بر طبق وضعیت استخر، بیوماس قابل دسترس و اندازه میگو و غذا و زمان قابل دسترس با کارخانه عمل‌آوری هماهنگ نمایند. همانطور که محدودیت وجود دارد در کارخانه‌های عمل‌آوری و خریداران میگو ممکن است مدت زمان طولانی برداشت همه استخرها طول بکشد. بنابراین استخرهای با میگوی دارای اندازه 60/ 51 و 70/61 می‌توانند برای جلوگیری از برداشت ناگهانی و پر اضطراب، به موقع برداشت شوند.

 

آماده‌سازی استخر

*اطمینان از اینکه میگو به اندازه مورد دلخواه بعنوان مثال تعداد در هر کیلوگرم بوسیله بیومتری برسد.

*اطمینان از ضرورت دوره باز پس‌زدن میگوها زمانیکه با آنتی بیوتیکها و دیگر مواد شیمیایی درمان می‌شوند.

*فرستادن نمونه‌ها برای بررسی سطح رسوب مواد در بدن آنها

*تعیین قیمت بازار

*تصمیم برای تاریخ برداشت

*پوست‌اندازی یک دوره انداختن پوسته بوسیله میگو و در نتیجه رشد آن سخت است.

*زمانیکه میگو بطور کاملاً پوست بیاندازد پوسته آن نرم است و بعنوان میگوی درجه یک بسته‌بندی نمی‌شود.

*میگو را بوسیله بیومتری حداقل یک هفته قبل از اینکه به اندازه مورد دلخواه برای برداشت برسد بعنوان مثال در میگوی سفید هندی 18-16 گرم، بررسی نمائید.

*نمونه‌برداری بایستی 45دقیقه بعد از غذادهی زمانیکه همه میگوها در همه جای استخر پخش شوند انجام شود.

*نمونه‌ها را از چهار تا پنج جای مختلف استخر بگیرید.

اگر بیش از 5% پوسته نرمی یا نیمه نرمی بدلیل پوست اندازی وجود داشت بمدت 4-3 روز منتظر بمانید تا میگوها پوسته‌شان سخت شود.

پوسته نرمی میگوها اگر بدلیل ناکارایی تغذیه‌ای باشد بایستی درمان شود. با یک تکنسین برای استفاده از مواد شیمیایی که پوسته‌اندازی را تحریک می‌کند، مشورت کنید.

*برای پوست‌اندازی یکنواخت

*برای بدست آوردن رشد بیشتر

*رنگ خوب

*برای جلوگیری از پوست‌اندازی جزئی طی برداشت

پرورش‌دهندگانی که برای برداشت آماده‌اند، از آهک کشاورزی (کربنات کلیسم) به میزان 100-70 کیلوگرم در هکتار در 2 مرحله برای توقف پوست‌اندازی و سخت شدن پوسته میگوها استفاده کنند. همچنین توصیه می‌شود غذادهی را 24 ساعت قبل از برداشت برای بهبود کیفیت میگو در عمل‌آوری متوقف نمایند.

چه موقع برداشت نمایند:

بهترین زمان برای شروع برداشت 4 بعد از ظهر و پایان آن تا 2 نیمه‌شب می‌باشد. اگر طی ساعات صبح زود بین 4تا5 صبح میگوها را برداشت نمایند. میگوها بدلیل کمبود اکسیژن خواهند مرد و همچنین فاسد می‌شوند. همیشه آب استخر را تنها بعد از رسیدن وسیله نقلیه با یخ کافی در مزرعه، کاهش دهید.

فرآیند برداشت:

*همه وسایل و مواد شیمیایی را در دسترس بگذارید.

*آب سرد دارای کلر 2% برای شستن میگوها فراهم نمائید.

*آب سرد 5 درجه سانتیگراد برای سرد نمودن و بی‌حس نمودن میگوها آماده نمائید.

*توری دریچه خروجی را خارج کنید و سپس تخته‌ها را یکی پس از دیگری بردارید.

*میگوها را بعد از اینکه در کیسه تور به مقدار 20-25 کیلوگرم جمع شدند آنها را از کیسه تور تخلیه نمائید.

برنامه‌ریزی برای برداشت

*شرایط پوست‌اندازی را بررسی نمائید.

*وسیله نقلیه را برای حمل و نقل، یخ،‌سبد و کارگران آماده نمائید.

*یک تور برداشت با کیفیت خوب و متناسب با قاب آهنی یا چوبی مناسب در شیار خروجی نصب نمائید و اجازه دهید برداشت انجام شود.

*لوازم روشنایی را هم آماده نمائید و برای برداشت در اواخر بعدازظهر برای جلوگیری از وارد شدن استرس به میگوها برنامه‌ریزی نمائید.

*به آرامی میگوها را از کیسه تور برداشت نموده و به سبد‌ها انتقال دهید و به مدت 2-3 دقیقه در آب سرد فرو ببرید.

* میگوها را به سبدهای مشبک و در آب حاوی متابی سولفیت سدیم دارای غلظت 7-8% انتقال دهید و به مدت 7-5 دقیقه شناور نمائید.

*میگوها را وزن کنید.

*میگوها را در سبدهای مخصوص حمل ریخته با یک لایه یخ روی کف سبد سپس یک لایه میگو و لایه بعدی دوباره یخ به همین ترتیب تا پرشدن سبد.

*میگوها را در وسیله نقلیه بارگیری نموده و فوراً به کارخانه عمل‌آوری انتقال دهید.